Машин механизмын ашиглалтын цагийн жишиг үнийн нэгдсэн тооцоо