Үйлчилгээ

Иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлэх үйлчилгээний танилцуулга:

Иргэд, Албан байгууллага, Аж ахуйн нэгжүүдэд дараах үйлчилгээг үзүүлнэ.

 1. Ногоон байгууламжийн чиглэлээр дараах үйлчилгээг үзүүлнэ.
 • Ландшафт архитектурын зураг төсөл гаргах
 • Мод бут, зүлэг цэцэг тарих, арчлах
 • Ногоон байгууламжийн мэргэжлийн инженер, техникч арчлалт хамгаалалтын талаар зөвлөгөө өгөх
 • Хар шорооны карьерын үйл ажиллагаа
 • Усалгаа хийх
 • Зориулалтын машин техникээр үйлчлэх
 1. Иргэд, Албан байгууллага, Аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулж, хог ачиж тээвэрлэх
 2. Албан байгууллага, Аж ахуйн нэгжийн 50 метр талбайг гэрээний дагуу тохижуулах, цас мөс, цэвэрлэгээ хийх
 3. Асфальт, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээг стандартын дагуу хийж үйлчилэх
 4. Мэргэжлийн замын ажилчид автозамын нөхөөс тавих
 5. Тусгай зориулалтын техникээр ачаа ачиж тээвэрлэх
 6. Автозамын нуухыг цэвэрлэх
 7. Ус тогтдог газарт зам талбайн ус зайлуулах шугам хийх, ус соруулах, зөөврийн насосоор ус шавхах шавхалтын ажил хийх
 8. Дуудлагаар золбин нохой, муурын устгах

Яаралтай үед холбогдох утас: 11-453501