Танилцуулга

new1

Эрхэм зорилго

НИЙСЛЭЛ ХОТЫН ИРГЭДИЙН АЯ ТУХТАЙ, ЭРҮҮЛ ОРЧИНД АМЬДРАХ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛИЙГ ХАНГАЖ, ХОТЫН ӨНГӨ ТӨРХИЙГ ОРЧИН ҮЕИЙН ХӨГЖЛИЙН ӨНДӨР ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ.

Хамрах хүрээ

Улаанбаатар хотын төвийн зургаан дүүргийн нийтийн эзэмшлийн 160.9 км  зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээ, 50.4 га талбайн ногоон байгууламжийн арчлалт хамгаалалт, Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Нарангийн энгэр, Цагаандаваа, Морингийн даваа зэрэг төвлөрсөн гурван хогийн цэгийн 213,8 га талбай, 20 нийтийн бие засах газрын үйл ажиллагаагаа, эзэнгүй нохой муурын устгалыг хариуцан ажиллаж байна.

Үндсэн чиг үүрэг

 1. Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, архитектурын жижиг байгууламж, хайс хашлага, гэрлэн чимэглэл, реклам мэдээллийн байгууламж, уран баримал, хөшөө дурсгалыг шинээр барьж байгуулах, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг бүртгэлжүүлэх, ашиглах, хамгаалах, сэргээн засварлах
 2. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон байгууламжийг арчлах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, шинээр цэцэрлэгжүүлэх, бүртгэлжүүлэх
 3. Хөл газрын ургамлыг устгах, ургамлын өвчин, хортон шавжтай тэмцэх, ногоон байгууламжийн хөрсийг ариутгах, мод сөөгний ургалтыг сайжруулах
 4. Мод үржүүлгийн газар, цэцгийн аж ахуй эрхлэх
 5. Хот тохижилт, ногоон байгууламжийн чиглэлээр дүүрэг болон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд үйлчилгээ үзүүлэх
 6. Нийслэлийн өмчид бүртгэлтэй нийтийн бие засах газрын ашиглалт, засвар үйлчилгээ хариуцах
 7. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайг угаах, цэвэрлэх, хог хаягдлыг цуглуулах, ачиж тээвэрлэх
 8. Авто зам болон явган хүний замын цас, мөс, хальтиргаа гулгааг арилгах
 9. Төвлөрсөн хогийн цэгүүдийн үйл ажиллагааг эрхлэх ба хог хаягдлыг хөрсөөр дарж булах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх
 10. Хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин боловсруулах
 11. Эзэнгүй муур, нохойг устгах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
 12. Гамшгийн бэлэн байдлын төлөвлөгөөг жил бүр шинэчлэн боловсруулан баталгаажуулж, гэнэтийн болон байгалийн давтагдашгүй хүчин зүйлийн үед шаардлагатай багаж хэрэгсэл, түүхий эд материал, машин техник, ажиллах хүчний бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.
 13. Төсвийн болон өөрийн хөрөнгөөр худалдан авсан түүхий эд материал, бараа бүтээгдэхүүн, бодис давс, хот тохижилтын зориулалт бүхий эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийг хадгалж хамгаалах, бүртгэлжүүлнэ.
 14. Машин механизм, техник тоног төхөөрөмжийн материаллаг баазыг өргөтгөх, хүчин чадлыг бүрэн ашиглах, тусгай зориулалтын шинэ техник, технологийг нэвтрүүлж ажиллана.
 15. Хот тохижилт, ногоон байгууламж, хог хаягдлын чиглэлээр мэргэжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдтэй хамтран ажиллаж сургалт зохион байгуулах, хотын соёлыг сурталчлах
 16. Хот тохижилт, ногоон байгууламж, хог хаягдлын чиглэлийн мэдээллийн нэгдсэн санг өргөжүүлж тогтмол баяжуулна.
 17. Өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн төсөл санаачлах, Ерөнхий менежерээр уламжлуулж шийдвэрлүүлэх, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлж тайлагнана.
 18. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан үйлчилгээний үнэ тарифыг мөрдөж ажиллана.
 19. Ашиглалт, засвар үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын ажилд шаардагдах түүхий эд материал, тоног төхөөрөмжийг гадаад дотоодын зах зээлээс нийлүүлэх, худалдан авах ажиллагааг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

Байгууллагын түүх

1925 оны 12 дугаар сарын 11-нд “Улаанбаатар хотын захиргааны дагаж мөрдөх дүрэм”-ийг баталсны дагуу Хотын ариутгах засах хэлтсээс түүхээ эхэлсэн нь өнөөгийн Хот тохижилтын газар юм. Хотын ариутгах засах хэлтэс нь хот доторхи хог шороог цэвэрлэх, ариун цэврийг нийт ард иргэдэд сахиулах, мод тарих, бие засах газрыг журамтай болгох, хашаа байшин барих, газар олгох, шилжүүлэх, хашаа байшинд дугаар олгох, нүүлгэх, мал нядлах, худаг малтах зэрэг асуудлыг эрхлэн гүйцэтгэж байжээ. 1958 оны 04 сарын 01-нд Сайд нарын Зөвлөлийн хурлаар хот сайжруулах комиссын төслийг баталж, Хот тохижуулах хэлтэс, 1961 оны 11 сарын 24-нд Сайд нарын Зөвлөлийн 601-р тогтоолоор Хот тохижилтын газар, 1973 онд Хот тохижуулах газрын авто баазыг Хот цэцэрлэгжүүлэх газрын авто баазтай нэгтгэн Тусгай үйлчилгээний авто аж ахуй болгон зохион байгуулагдсан. 1995 онд Нийслэлийн Захирагчийн Ажлын Алба байгуулагдан, Хот тохижуулах газар нь тус газарт харъяалагдах болсон байна.

Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, иргэдийн тав тухтай байдлыг ханган ажиллах улмаар нийслэлийн тохижилтыг дэлхийн хотуудын жишигт хүргэх зорилгоор 2006 оны 9 дүгээр сард Монгол Улсын Засгийн Газрын 196 дугаар тогтоол, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 205 дугаар тогтоолыг үндэслэн Нийслэлийн Засаг Даргын 445 дугаар захирамжаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяанд Нийслэлийн Хот тохижилтын газрыг байгуулсан. 2007 онд Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 107 дугаар тогтоолоор “Нөөц” Нийслэлийн Өмчит үйлдвэрийн газрыг татан буулгаж үйл ажиллагааг нь тус газарт хариуцуулсан байна.

2013 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 100 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн “Хот тохижилтын газар” НӨҮГ, “Улаанбаатар зам засвар, арчлалт” ОНӨААТҮГ, “Усны барилга байгууламж” НӨҮГ-ыг татан буулгаж, “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ болон өөрчлөн байгуулсан.

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 14-р тогтоол, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016 оны 09 сарын 05-ны өдрийн А/638 дугаар тогтоолоор “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ыг татан буулгаж, “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ байгуулагдсан.

Тус газар нь Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлж, төвлөрсөн хогийн цэгийн цэгүүдэд хог хаягдлыг технологийн дагуу хөрсөөр дарж булах, хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин боловсруулах үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх, ногоон байгууламжийн арчлалт, хамгаалалт, тохижуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт, нөхөн сэргээлт, нийтийн эзэмшлийн гудамж, автозам, явган зам, талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, тохижилт, хөшөө дурсгалын цогцолбор газрын засвар, арчлалт, эзэнгүй нохой муурын устгалыг хариуцан гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг бүхий орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар юм.