19149 метр хайс хашлага угаана.

Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ нийслэлийн 6 дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байрлах хогийн сав, хөшөө дурсгал, 19149 метр авто замын хайс хашлага, автобусны буудал болон гудамж талбвайд байрлах сандал, нийтийн эзэмшлийн тоноглолуудыг угааж цэвэрлэх ажлыг эхлүүллээд байна.