УРИАЛЖ БАЙНА.

Шинэ коронавирус болон бусад халдварт өвчний эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс гудамж,  зам талбай,  нийтийн эзэмшлийн болон үйлчилгээний газар,  орон сууцны орчны газарт нус цэр,  шүлсээ хаяхгүй байх,  ил задгай бие засах болон хог хаягдлаар орчноо бохирдуулахгүй байх үүргээ биелүүлэхийг Нийслэл хотын иргэн танд уриалж байна