Шинэ коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг сайтар даган ажиллаж байна

Тохижилт үйлчилгээний албанаас урдчилан сэргийлэх арга хэмээний хүрээнд маскийг тогтмол зүүлгэж хэвшүүлэх гарын доорхи материалаар буюу өөрсдөө хөвөнгөөр шаариг хийж спирттэй бэлдэц хийж ариутгал хийх спиртны олдоц муу байгаагаас тариурын хөвөн ашиглах бригад бүрт коронавирусээс сэргийлэх талаар мэдээллүүдийг байнга өгч ажиллаж байна