2017 он

Гарчиг Огноо
А/01 Буцалтгүй тусламж олгох тухай-01 2017 01.03
A/02  Ээлжийн амралт олгох тухай-02 2017 01.03
A/03 Комисс байгуулах тухай-03 2017 01.05
A/04 Журам батлах тухай-04 2017 01.11
A/05 Цалин олгох тухай-05 2017 01.12
А/06  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-06 2017 01.12
A/07  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-07 2017 01.16
A/08 Урамшуулал олгох тухай-08 2017 01.20
A/09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай-09 2017 01.23
A/10 Албадын чиг үүрэг батлах тухай-10 2017 01.24
А/11 Буцалтгүй тусламж олгох тухай-11 2017 01.26
A/12 Ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай-12 2017 01.26
A/13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай-13 2017 02.02
A/14 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай-14 2017 02.07
A/15 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай-15 2017 02.08
А/16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай-16 2017 02.13
A/17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай-17 2017 02.13
A/18  Ажлын хэсэг байгуулах тухай-18  2017 02.14
A/19  Комисс байгуулах тухай-19  2017 02.17
A/20 Томилолтоор ажиллуулах тухай-20 2017 02.22
A/21 Биеийн тамир, спортын хамтлаг байгуулах тухай-21 2017 03.14
A/22 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай-22 2017 03.14
A/23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай-23 2017 03.15
А/24 Хаврын баяр 2017 спорт наадам зохион байгуулах тухай-24 2017 03.17
A/25 Норм батлах тухай-25 2017 03.20
A/26 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай-26 2017 03.22
A/27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай-27 2017 03.22
A/28 Журам батлах тухай-28 2017 03.22
А/29 Буцалтгүй тусламж олгох тухай-29 2017 04.02
A/30 Буцалтгүй тусламж олгох тухай-30 2017 04.03
A/31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай-31 2017 04.11
A/32 Сургалтанд хамруулах тухай-32 2017 04.11
A/33 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай-33 2017 04.11
A/34  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-34  2017.04.13
A/35  Томилолтоор ажиллуулах тухай-35  2017.04.13
A/36  Шатахууны норм шинэчлэн батлах тухай-36  2017.04.13
A/37  Ажлын хэсэг байгуулах тухай-37  2017.04.24
A/38  Хөрөнгө гаргах тухай-38  2017.04.28
A/39  Журам батлах тухай-39  2017.05.17
A/40  Хөрөнгө данснаас хасах тухай-40  2017.05.19
A/41  Нэмэгдэл хөлс олгох тухай-41  2017.05.19
A/42  Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай-42  2017.05.19
A/43  Үндсэн хөрөнгө капиталжуулж өртөг нэмэгдүүлэх тухай-43  2017.05.19
A/44  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-44  2017.05.22
A/45  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-45  2017.05.22
A/46  Хөрөнгө зөвшөөрөх тухай-46  2017.05.23
A/47  Чөлөө олгож, буцалтгүй тусламж олгох тухай-47  2017.05.23
A/48  Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай-48  2017.06.06
A/49  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай-49  2017.06.07
A/50  Үндсэн хөрөнгө капиталжуулж өртөг нэмэгдүүлэх тухай-50  2017.06.13
A/51  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-51  2017.06.13
A/52  Тооллогын комисс байгуулах тухай-52  2017.06.23
A/54  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-54  2017.06.28
A/55  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-55  2017.06.28
A/57  Цас мөс арилгах зориулалтын автомашин, механизм хүлээн авах комисс байгуулах тухай-57  2017.07.05
A/58  Нэмэгдэл хөлс олгох тухай-58  2017.07.05
A/59  Томилолтоор ажиллуулах тухай-59  2017.07.06
A/60  Үндсэн хөрөнгө капиталжуулж өртөг нэмэгдүүлэх тухай-60  2017.07.06
A/61  Нэмэгдэл хөлс олгох тухай-61  2017.07.06
A/62  Шатахуун олгох тухай-62  2017.07.18
A/63  Хөрөнгө зарцуулах тухай-63  2017.07.31
A/64  Хөрөнгө зарцуулах тухай-64 2017.08.02
A/65  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-65  2017.08.11
A/66  Хөрөнгө зарцуулах тухай-66   2017.08.14
A/68  Хөрөнгө зарцуулах тухай-68   2017.08.22
A/69  Комисс байгуулах тухай-69   2017.08.22
A/71  Хөрөнгө зарцуулах тухай-71   2017.09.05
A/72  Комисс байгуулах тухай-72   2017.09.22
A/73  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-73   2017.09.25
A/74  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-74   2017.09.25
A/75  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-75   2017.09.25
A/77  Томилолтоор ажиллуулах тухай-77   2017.09.25
A/78  Хүндэтгэл үзүүлэх тухай-78   2017.09.28
A/79  Томилолтын зардал гаргах тухай-79   2017.10.02
A/81  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-81  2017.10.16
A/83  Хөрөнгө данснаас хасах тухай-83  2017.10.30
A/85  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-85  2017.10.31
A/87  Цалин өөрчлөх тухай-87  2017.11.14
A/89  Орон тоо, бүтэц, албан тушаал, цалин хөлсийг шинэчлэн батлах тухай-89  2017.11.17
A/94  Үндсэн хөрөнгө капиталжуулж, өртөг нэмэгдүүлэх, тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай-94  2017.12.01
A/96  Урамшуулал олгох тухай-96  2017.12.08
A/98  Сургалтын төлбөрт хөрөнгө зарцуулах тухай-98  2017.12.11
A/99  Томилолтоор ажиллуулах тухай-99  2017.12.15
A/100  Хөрөнгө зөвшөөрөх тухай-100  2017.12.15
A/102  Хөрөнгө гаргах тухай-102  2017.12.20

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*