2016 он

 

Гарчиг

Огноо

А/03 Зардал гаргах тухай 2016 01.25
A/04  Уулзалт зохион байгуулах тухай  2016 01.25
A/05 Спорт наадам зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө зарцуулах тухай 2016 01.28
A/06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016 01.28
A/08 Шагналын урамшуулал олгох тухай 2016 02.08
А/09  Зардал гаргах тухай  2016 02.08
A/11  Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016 02.08
A/12 Хөрөнгө данснаас хасах тухай 2016 02.08
A/13 Спорт наадам зохион байгуулах тухай 2016 02.24
A/16 Тэмцээнд оролцуулах тухай 2016 03.25
А/18 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2016 03.28
A/20 Сургалтанд хамруулах тухай 2016 04.04
A/21 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016 04.04
A/22 Ажилтнуудыг салбарт байршуулан ажиллуулах тухай 2016 04.08
A/23 Ажлын хэсгүүд байгуулах тухай 2016 04.11
А/24 Ажлын цагийг шинэчлэн батлах тухай 2016 04.11
A/25 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 2016 04.11
A/26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016 04.13
A/27 Сургалтанд хамруулах тухай 2016 04.13
A/28 Шатахууны норм шинэчлэн батлах тухай 2016 04.14
А/30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016 04.14
A/31 Сургалтанд хамруулах тухай 2016 04.18
A/32 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016 04.18
A/33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016 04.18
A/34 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016 04.20
А/35 Комисс томилох тухай 2016 04.22
A/36 “Улаанбаатар марофон-2016 аяныг зохион байгуулах тухай” 2016 04.29
A/37 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016 05.02
A/38 АСЕМ-ийн 11 дэх удаагийн уулзалтын бэлтгэл ажлыг хангахтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2016 05.02
A/39 Сургалтанд хамруулах тухай 2016 05.02
А/40 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2016 05.06
A/41 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2016 05.06
A/42 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016 05.09
A/43 Салбаруудын бүтцэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2016 05.10
A/44 Байгууллагын эд хөрөнгийн хагас жилийн тооллогын комисс байгуулах тухай 2016 05.10
А/45 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016 05.13
A/46  Биеийн тамир, спортын хамтлаг байгуулах тухай 2016 05.16
A/47 Сургалтанд хамруулах тухай 2016 05.19
A/48 Сайн үйлсийн аянд нэгдэх тухай 2016 05.25
A/49 Ээлжийн амралт олгох тухай 2016 05.25
А/50 Комисс байгуулах тухай 2016 05.30
A/51 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016 05.30
A/52 Албан тушаалын үндсэн цалинг нэмэгдүүлэх тухай 2016 05.30
A/53 Парад жагсаал зохион байгуулах тухай 2016 06.02
A/54 Комисс томилох тухай 2016 06.06
А/55  Ажил хариуцуулан томилох тухай 2016 06.09
A/56 Ажил гүйцэтгэх тухай 2016 06.22
A/57  Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2016 06.24
A/58 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016 06.28
A/60 Тамирчдын өдрийг тэмдэглэх тухай 2016 06.30
А/61 Болзолт уралдаан зарлах тухай 2016 07.06
A/62 Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд ажиллуулах ажилтнуудын ажлын хуваарь батлах тухай 2016 07.06
A/63 Шагнах тухай 2016 07.07
A/64 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016 07.08

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*