Архив он/сар/өдөр: 2020/05/14

Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, архитектурын жижиг байгууламж, хайс хашлага, гэрлэн чимэглэл, реклам мэдээллийн байгууламж, уран баримал, хөшөө дурсгалыг арчлан хамгаалах, сэргээн засварлах ажил төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна.

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайг хариуцуулах тухай Ерөнхий менежерийн 2020/01/15-ний өдрийн А/10 тоот тушаалаар 189.1 км урт нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна. Зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээнд тохижилт үйлчилгээний,  хог тээврийн битүү машин 14, задгай машин 7, авто замын нуух шүүрддэг машин 24 машин механизм, 420-450 ажилтан, ажилчид ажиллаж байна. Газрын хэмжээнд 370 рейсээр  буюу 1540.98 ...

Дэлгэрэнгүй »

Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах байгууламжийн шинэчлэл: Амьжиргааг нөхөн сэргэх төлөвлөгөө

Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн банк Нийслэлийн хатуу хог хаягдлын салбарт дэмжлэг үзүүлэх төсөл хэрэгжүүлэхэд 9,7 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилт хийхээр болсон. Энэхүү санхүүжилт нь Монгол Улсад хог булж устгах Европ стандартын ландфил байгуулах, хог цуглуулах шинэ тоног төхөөрөмж худалдан авах, барилгын болон барилгын нураалтын хог хаягдал дахин боловсруулах байгууламж шинээр танилцуулж нутагшуулах юм. Европын холбооноос энэхүү хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж ...

Дэлгэрэнгүй »