Daily Archives: 08

“Хоггүй шинэлцгээе” аян

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан Сар шинийн баярыг угтсан “Хоггүй шинэлцгээе” аян зохион байгуулах удирдамж, төлөвлөгөөг 9 дүүргийн холбогдох байгууллагуудад танилцуулж чиглэл, үүрэг өгсөн. “Хоггүй шинэлцгээе” аяны хүрээнд Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ үүрэг даалгаварын биелэлтийг ханган бүрэн бүрэлдэхүүнээр нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд үүссэн хог хаягдлыг цэвэрлэх, гэрлийн шонг угаах, ...

Дэлгэрэнгүй »