Daily Archives: 01

2020 СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                                                    Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас гаргасан Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагыг баримтлан стратеги төлөвлөгөө боловсрууллаа.   ...

Дэлгэрэнгүй »