Daily Archives: 05

Ногоон байгууламжийн албанаас сургалт зохион байгууллаа

2018 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр Ногоон байгууламжийн алба ажил сайжруулах аяны хүрээнд: НБА~ны ажлын гүйцэтгэл сайжруулах, ажил эрчимжүүлэх сэдэвт хэлэлцүүлэг Ахлах мэргэжилтэн Д.Батцэцэг, танин мэдэхүйн хэлэлцүүлэг Агрономич Ш.Эрдэнэдаваа ХАБЭА~н сургалт Б.Буяндэлгэр нар явуулж мөн гэнэтийн ослын даатгалын судалгаа, сэтгэл ханамжийн судалгааг аялууллаа. 1~8 р хэсгийн дунд 3~н сарын турш явуулсан ХАБЭА~н уралдааны шилдэг хэсэг шалгаруулж, Хамгаалалтын ТҮМБА хэн ...

Дэлгэрэнгүй »