Daily Archives: 12

Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлж, ажил эрчимжүүлэх нэг сарын аяныг зарлалаа

Албадын ажилтан, ажилчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлж, ажил эрчимжүүлэх нэг сарын аяныг 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ноос 10 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэл хугацаанд  газрын бүх хэлтэс, албадын дунд зохион байгуулж байна. Уг аяны зорилго нь байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн жигд ажиллагааг хангах, хөдөлмөрийн оновчтой зохион байгуулалт хийх, цаг ашиглалт бүтээмжийг нэмэгдүүлэх,  сахилга, дэг журмыг бэхжүүлэх, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах замаар ...

Дэлгэрэнгүй »