Архив он/сар/өдөр: 2016/01/06

Улаанбаатар нэгтгэл 2015 онд хийсэн ажил

2013 оны есдүгээр сарын 09-ний Хот тохижилтын газар, Улаанбаатар зам, засвар арчлалт компани , Усны барилга байгууламж  нэгдэж “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ /орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар/ болж өргөжсөн. Улаанбаатар нэгтгэл байгуулагдсанаар нийтийн үйлчилгээний салбарт дэвшил гарч хүний нөөцийг менежментийн хувьд төвлөрсөн удирдлагаар хангаж, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, нэгнийхээ ажлыг нөгөөх нь эвддэг байдлаар биш төлөвлөгөөтэй, ...

Дэлгэрэнгүй »

2015 оны үйл ажиллагааны жилийн эцсийн ажлын тайлан

Хоёр. “Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн зохицуулалтын үр дүн” 2.1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, шийдвэр, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар тус газар нь Нийслэлийн засаг даргын захирамж 21, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол 2, Улсын онцгой комиссын албан даалгавар1, Засгийн газрын хурлын тэмдэглэл 2, Засгийн газрын тогтоол 4, дээд газрын 28 захирамж, тогтоолын биелэлтийг ...

Дэлгэрэнгүй »