Дүрэм, журам

Д/д Журам 1.  Хөдөлмөрийн дотоод журам 2. Ёс зүйн дүрэм 3. Төлбөртэй ажил үйлчилгээ үзүүлэх журам 4. Хог тээврийн тариф 5. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам 6. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам 7. Нийслэлийн ногоон бүсийн ашиглалт, хамгаалалтын журам 8. Улаанбаатар хотын гудамж, талбайн цэвэрлэгээ, арчилгаа, хамгаалалтын ажилд байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнийг гэрээгээр оролцуулах журам ...

Дэлгэрэнгүй »