Хууль

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

ХОТ ТОХИЖИЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА АШИГЛАЖ БУЙ ХУУЛЬ, ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ Д/д Хууль, тогтоомжийн нэр Огноо 1 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ 1992.01.13 2 ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ 2002.01.10 3 ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ 2002.01.10 4 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ 1999.07.01 5 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ 2016.07.01 6 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга 2017.07.01 7 ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга 2017.05 12 8 ТӨРИЙН БОЛОН ...

Дэлгэрэнгүй »