Тушаал

2019 он

  № Гарчиг Огноо 1 Цалин хөлс шинэчлэн батлах тухай-01 2019.01.02 2 Хангамжийн материал данснаас хасах тухай-02 2019.01.09 3 Сургалтын төлбөрт хөрөнгө зарцуулах тухай-03 2019.01.09 4 П.Алтанцэцэгт буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай-05 2019.01.18 5 Д.Хоролмаад чөлөө олгож, буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай-06 2019.01.18 6 Хөрөнгө зарцуулах тухай-09 2019.01.25 7 Үндсэн хөрөнгө бүртгэн авах тухай-10 2019.01.25 8 А.Лхагвасүрэнгийн хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгож, ар ...

Дэлгэрэнгүй »

2018 он

№ Гарчиг Огноо 1 Ц.Минжингийн ар гэрт буцалтгүй тусламж олгох тухай -01 2018.01.10 2 Н.Янжмаад буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай-04 2018.01.24 3 Сургалтын төлбөрт хөрөнгө зарцуулах тухай -06 2018.02.05 4 Нэмэгдэл хөлс олгох тухай-07 2018.02.05 5 Д.Нямсамбууд буцалтгүй тусламж олгох тухай-08 2018.02.08 6 Г.Эрдэнэбаатарт буцалтгүй тусламж олгох тухай-09 2018.02.20 7 Томилолтоор ажиллуулах тухай-10 2018.02.21 8 П.Алтанцэцэгт урамшуулал олгох тухай-18 2018.03.02 9 ...

Дэлгэрэнгүй »

2017 он

№ Гарчиг Огноо А/01 Буцалтгүй тусламж олгох тухай-01 2017 01.03 A/02  Ээлжийн амралт олгох тухай-02 2017 01.03 A/03 Комисс байгуулах тухай-03 2017 01.05 A/04 Журам батлах тухай-04 2017 01.11 A/05 Цалин олгох тухай-05 2017 01.12 А/06  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-06 2017 01.12 A/07  Буцалтгүй тусламж олгох тухай-07 2017 01.16 A/08 Урамшуулал олгох тухай-08 2017 01.20 A/09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай-09 ...

Дэлгэрэнгүй »

2016 он

  № Гарчиг Огноо А/03 Зардал гаргах тухай 2016 01.25 A/04  Уулзалт зохион байгуулах тухай  2016 01.25 A/05 Спорт наадам зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө зарцуулах тухай 2016 01.28 A/06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016 01.28 A/08 Шагналын урамшуулал олгох тухай 2016 02.08 А/09  Зардал гаргах тухай  2016 02.08 A/11  Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016 02.08 A/12 Хөрөнгө данснаас хасах ...

Дэлгэрэнгүй »

2015 он

№ Гарчиг Огноо А/01 Ээлжийн амралт олгох тухай 2015 01.05 А/02 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2015 01.12 А/03 Сургалтад хөрөнгө зарцуулах тухай  2015 01.12 А/04 Сургалтад хөрөнгө зарцуулах тухай 2015 01.12 А/05 Дотоод хяналтын алба байгуулах тухай 2015 01.12 А/06 Томилолтоор ажиллуулах тухай  2015 01.23 А/07 Хөрөнгө зарцуулах тухай  2015 01.26 А/08 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2015 01.26 А/09 Ажлын ...

Дэлгэрэнгүй »