Худалдан авах ажиллагаа

Тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-аас 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар нийт 5 удаа тендер зарлаж, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулсан байна. Тендерт шалгарсан компаниудын ерөнхий мэдээлэл, болон шалгараагүй компаниудын үндэслэл, шалтгааныг дэлгэрэнгүй харуулсан мэдээллийг хүргэж байна. Тендерийн ерөнхий мэдээлэл-2018

Дэлгэрэнгүй »

Худалдан авах ажиллагаа

Гадаадын зах зээлээс тус газрын үйл ажиллагаанд шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл, бараа материалыг нийлүүлэх ажлын хүрээнд БНХАУ-аас үйлдвэрлэлийн баазад термопластик, хайс хашлага, цацруулагч, нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажилд шаардлагатай материалыг шууд татан авалтаар 202 000 000 төгрөгөөр худалдан авсан. Жилийн төсөв, төлөвлөгөөний дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа болон ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай ...

Дэлгэрэнгүй »

Худалдан авах ажиллагаа

2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 1,475,814,892 /Нэг тэрбум дөрвөн зуун далан таван сая найман зуун арван дөрвөн мянга найман зуун ерэн хоёр/ төгрөгний бараа болон ажил үйлчилгээний худалдан авалт хийсэн байна. № Ажлын нэр Худалдан авалт хийсэн өртөг /төгрөгөөр/ 1 Ногоон байгууламж 312,218,892 2 Тэмдэг тэмдэглэгээ 137,833,270 3 Хайс тоноглол 6,260,900 4 Худаг шугамын засвар 56,182,350 5 Бичиг ...

Дэлгэрэнгүй »